Przejdź do treści

Ubezpieczenia kosztów rezygnacji

Rezygnacja z podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego uczestnictwa w zarezerwowanej imprezie.

Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz wcześniejszego z niej powrotu może zostać zawarta tylko w okresie do 120 godzin (5 dni) od chwili rezerwacji imprezy oraz wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki) za imprezę.