Przejdź do treści

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia rezerwacje

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne podczas wyjazdu zagranicznego są bardzo ważne. Wypadki mogą przydarzyć się w każdym miejscu i czasie: w domu, w pracy, na ulicy, podczas podróży. Nie sposób przewidzieć ich wszystkich. Ale można zabezpieczyć się przed ich skutkami. Dzięki ubezpieczeniu nie poniesiesz finansowych konsekwencji zdarzenia, uzyskasz szybko fachową pomoc i pieniądze na rehabilitację. Pokryjesz też lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy czy pobytem w szpitalu.
Każdy turysta wybierający się w podróż zorganizowaną musi posiadać aktualne ubezpieczenie turystyczne KL i NNW.
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków najczęściej zawarte jest w cenie wyjazdu, jednakże niekiedy może stanowić obowiązkową dopłatę.
Wysokość sumy ubezpieczenia wynosi średnio 20000 EUR dla KL i 2500 EUR dla NNW i można ją na życzenie ubezpieczonego zwiększyć.
W przypadku wyjazdów narciarskich, warto pamiętać o możliwości wykupienia tzw. pakietu SKI, a zatem ubezpieczenia przeznaczonego dla narciarzy, które obejmuje także wypadki na stoku.
Turystyczne ubezpieczenia dla podróżnych
Ubezpieczenia turystyczne
Ile kosztuje ubezpieczenie?
Podstawą do ustalenia wysokości składki jest:
* zakres i sumy ubezpieczenia,
* planowany okres ubezpieczenia,
* zakres terytorialny ubezpieczenia,
* rodzaj, wariant i forma ubezpieczenia,
* liczba ubezpieczonych,
* wiek ubezpieczonych,
* maksymalny okres jednorazowego pobytu ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
* włączenie dodatkowych ryzyk do umowy ubezpieczenia takich jak: amatorskie uprawianie narciarstwa i wszystkich jego odmian (zwyjątkiem heliskiingu)oraz snowboardu i wszystkich jego odmian (z wyjątkiem heliboardingu), amatorskie uprawianie
* wymienionych sportów wysokiego ryzyka, wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportów, wykonywanie pracy za granicą,
* zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych, bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.
Ile wynosi suma ubezpieczenia?
Suma ubezpieczenia kosztów leczenia dopasowywana jest do potrzeb klienta i może wynosić od 6000 euro do 100 000 euro. W przypadku ubezpieczeń kosztów odwołania imprezy turystycznej bądź wcześniejszego powrotu cena imprezy stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz. Podobnie sumę ubezpieczenia stanowi cena biletu w przypadku ubezpieczenia kosztów anulowania biletu a cena noclegów w przypadku ubezpieczeniu kosztów anulowania noclegów w hotelu.
Ubezpieczenia dodatkowe
Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia KL i NNW klient może wykupić dodatkowy zakres ubezpieczenia.
Ubezpieczenia turystyczne Allianz.
* pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) – KLA,
* wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku – NNW,
* odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy – OC/O, OC/R,
* pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego – BP,
* pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego z niej powrót – O/R,
* pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu – O/H (nowość na rynku),
* pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego – O/L (nowość na rynku).
UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE NNW i KL NA ADRES EMAIL
Jeśli jesteś zainteresowany zakupiem polisy ubezpieczeniowej na wyjazd zagraniczny to nic trudnego.
Dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy a polisę wysyłamy emailem!
Oto przykładowe stawki ubezpieczenia NNW i KL
STREFA A- Europa
KL NNW Składka za dzień
6000 1300 3 PLN
10000 2500 4 PLN
20000 5000 5 PLN
75000 15000 12 PLN
STREFA B – pozostałe kraje
KL NNW
6000 1300 5 PLN
10000 2500 7 PLN
20000 5000 8 PLN
75000 15000 21 PLN

Uwaga:
– dopłaty za pracę zagranicą, wiek powyżej 65 lat, jazdę na nartach, uprawianie sportów
– zniżki dla rodzin, grup, wiek do 20 lat

Polecane, dodatkowe opcje
* odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy – OC/O, OC/R,
* pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego – BP,
* pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego z niej powrót – O/R,
* pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu – O/H (nowość na rynku),
* pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego – O/L (nowość na rynku).