Przejdź do treści
Bilety lotnicze na samolot rezerwacja

Prawa pasażera odwołanie lotu

Co zrobić gdy zostanie odwołany lot?

Prawa pasażera odwołanie lotu.

Podróż samolotem stanowi umowę nadającą określone prawa pasażerom, pamiętaj więc, że w razie jakichkolwiek problemów, związanych z przelotem, masz prawo zwrócić się do przedstawiciela linii lotniczych obsługujących wybrany przez Ciebie lot z prośbą o ich rozwiązanie. Aby wzmocnić pozycję pasażera, Unia Europejska dnia 17.02.2006 r. opracowała szereg nowych przepisów dotyczących zarówno lotów regularnych obsługiwanych przez wszystkie linie, jak i tzw. tanich przewoźników. Po przeczytaniu poniższego tekstu dowiesz się co robić, gdy przewoźnik odmówi Ci wejścia na pokład samolotu, czy też zgubi Twój bagaż, a także jakie masz prawa, gdy lot na który czekasz został odwołany lub opóźniony.

Odmowa przyjęcia na pokład samolotu

Linie lotnicze aby uniknąć wolnych miejsc na pokładzie, a tym samym ryzyka utraty potencjalnych zysków, sprzedają zazwyczaj więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie, licząc na to, że część pasażerów zrezygnuje w ostatniej chwili z podróży. Często staje się to jednak powodem wielu nieprzyjemnych sytuacji, ponieważ podczas odprawy okazuje się, że chętnych do odbycia lotu jest więcej niż pozwalają na to warunki pojemnościowe samolotu. Kiedy zabraknie miejsc, przewoźnik ma obowiązek znalezienia osób, którzy za ustaloną rekompensatą, zgodzą się nie lecieć tym samolotem, udostępniając tym samym swoje miejsce innemu pasażerowi. Zgłaszając się na ochotnika, nabywasz prawo do zwrotu ceny biletu, łącznie z bezpłatnym przelotem w miarę potrzeby, do portu, w którym rozpocząłeś podróż lub też do innego połączenia do portu docelowego Twojej podróży. Jeśli jednak nie zgłosisz się na ochotnika, przewoźnik jest zobowiązany wypłacić Ci rekompensatę pieniężną za niemożność kontynuowania podróży w wysokości:

* – 250 Euro w przypadku rejsów na trasach o długości 1500 km lub krótszych
* – 400 Euro w przypadku rejsów na trasach powyżej 1500 km na terenie Unii Europejskiej oraz dla innych lotów pomiędzy 1500 do 3500 km
* – 600 Euro w przypadku rejsów na trasach powyżej 3500 km poza terytorium Unii Europejskiej

Jeśli opóźnienie w przelocie do miejsca docelowego spowodowane brakiem miejsc jest odpowiednio mniejsze niż 2, 3 lub 4 godziny, rekompensata może zostać zmniejszona o 50%. Ponadto, w oczekiwaniu na następny lot, zaoferowany przez przewoźnika, przysługuje Ci wyżywienie i nocleg w hotelu (jeśli musisz czekać dodatkową noc lub kilka dni) wraz z transportem, o ile zachodzi taka potrzeba, a także dwa bezpłatne połączenia telefoniczne, faksy lub emaile. W pierwszej kolejności przewoźnik musi zapewnić opiekę osobom niepełnosprawnym i osobom im towarzyszącym lub psom, a także dzieciom podróżującym bez opieki dorosłych.
Rezerwacja biletów lotniczych
Prawa pasażera, przewóz pasażera, odwołanie lotu.

Odwołanie lotu

Może się również zdarzyć, że zaplanowany przez Ciebie lot zostanie odwołany. Wówczas przysługują Ci podobne prawa, jak w przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu (prawo zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej wraz z bezpłatnym przelotem do portu, w którym rozpoczęła się Twoja podróż, pierwszym możliwym połączeniem lub prawo do innego połączenia do portu docelowego Twojej podróży, a także wyżywienie i nocleg jak wyżej). Odszkodowanie nie będzie Ci przysługiwało, jeżeli zostałeś poinformowany przez przewoźnika o odwołaniu lotu kolejno:

* – z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
* – z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, jeśli zaproponuje w zamian połączenie, rozpoczynające się nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym odlotem i kończące się nie później niż cztery godziny po zaplanowanym czasie przylotu
* – z mniej niż 7-dniowym wyprzedzeniem, jeśli zaproponuje w zamian połączenie, rozpoczynające się nie wcześniej niż godzinę przed zaplanowanym odlotem, a kończący się nie później niż dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

Pamiętaj, że również, w sytuacjach wyjątkowych, takich jak kataklizmy, strajki czy złe warunki pogodowe, o ile przewoźnik udowodni, że odwołanie lotu nastąpiło w związku z nimi, nie będzie Ci przysługiwało prawo do rekompensaty.

Znaczne opóźnienia lotu

Jeżeli stawiłeś się w odpowiednim czasie do odprawy biletowo-bagażowej, a przewoźnik przewiduje, że wystąpi opóźnienie lotu o:

* – 2 godziny lub więcej w przypadku rejsów do 1500km,
* – 3 godziny lub więcej w przypadku rejsów powyżej 1500 km na terenie Unii Europejskiej oraz innych lotów pomiędzy 1500 do 3500 km (poza Unią Europejską),
* – 4 godziny lub więcej w przypadku rejsów powyżej 3500 km poza Unią Europejską

nabywasz prawo do opieki, w tym do wyżywienia i noclegu w hotelu wraz z transportem (jeżeli istnieje taka potrzeba) na czas oczekiwania połączenia oraz do dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych (faksów, emaili itp.). W przypadku, gdy przewoźnik przewiduje opóźnienie o więcej niż 5 godzin, masz prawo do zwrotu ceny biletu, a także do darmowego powrotu na lotnisko, z którego rozpoczynałeś podróż, pierwszym możliwym połączeniem.

Zniszczenie lub utrata bagażu

Jeśli Twój bagaż został uszkodzony, zniszczony lub zaginął podczas lotu, masz prawo wystąpić do przewoźnika o odszkodowanie w wysokości 1000SDR (ponad 4000PLN). Wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzonego odprawionego bagażu powinieneś zgłosić nie później niż 7 dni od daty jego odbioru, a w przypadku bagażu opóźnionego – w terminie 21 dni od odbioru. W przypadku, gdy bagaż został zagubiony przez innego przewoźnika niż ten, od którego kupiłeś bilet, możesz wybrać, od którego z nich chcesz zażądać rekompensaty.